Ponuka na diplomovú prácu

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Ponuka na diplomovú prácu

Vážení študenti I. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, máme pre Vás ponuku na tému diplomovej práce pre akad. rok 2018/2019 s pracovným názvom:

Deformačná analýza východného okraja Vysokých Tatier.

Terénny zber údajov k téme bude prebiehať v mesiaci jún a júl 2018, takže v prípade vážneho záujmu prosíme urýchlene kontaktovať pani Ing. Vladislavu Zelizňákovú, PhD., ktorá bude vedúcou DP.

Bližšie informácie o téme, jej rozsahu a pod. Vám podá Ing. V. Zelizňáková, PhD.

 

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook