Pozvané prednášky pracovníkov ÚGKK SR

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Pozvané prednášky pracovníkov ÚGKK SR

Odborné prednášky pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

 

Vážení študenti!

 

V rámci blokovej výučby II. ročníka Ing. stupňa štúdia v odbore Ižinierska geodézia a kataster nehnuteľností si Vás dovoľujeme pozvať na blok prednášok zamestnancov ÚGKK SR  dňa 13.2.2018 v učebni P-1 ÚGKaGIS, ktorý budú viesť nasledujúci lektori:

 

1. Ing. Michal Leitman - katastrálny odbor, na tému

Tvorba nečíselnej vektorovej mapy

2. Ing. Ingrid Šuppová - katastrálny odbor, na tému

Geometrický plán ako technický podklad k spisovaniu právnych listín

3. Ing. Dušan Hanus - katastrálny odbor, na tému

Automatizovaná tvorba a kontrola operátu geometrického plánu

4. doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.

Aká kvalifikácia pre geodeta - "katastrálnika"?

5. Ing. Alena Tomková - katastrálny odbor, na tému

Skvalitňovanie súboru popisných informácií KN

6. Mgr. Róbert Jakubáč - legiskatívno právny odbor

Vecné bremená a obmedzenia vlastníckeho práva v katsrálnom operáte

7. Ing. Branislav Droščák, PhD. - GKÚ Bratislava

Geodetické základy, GNSS a ich využitie pre merania

8. Ing. Martin Králik - katastrálny odbor, na tému

Minulosť, súčastnosť a budúcnosť obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 

Vedenie ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook