Pracovníci

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Pracovníci

Pedagogickí pracovníci

Meno

tel.: +421 55 602 (klapka)

e-mail

Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. 2896 gabriel.weiss@tuke.sk
prof. Dr. Ing. Janka Sabová 2976 janka.sabova@tuke.sk
hosť. prof. Ing. Vincent Jakub, PhD. 2919
doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA 2786 peter.blistan@tuke.sk
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD. 2846 juraj.gasinec@tuke.sk
doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD. 2916 marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD. 2916 zofia.kuzevicova@tuke.sk
doc. Ing.Slavomír Labant, PhD. 2846 slavomir.labant@tuke.sk
doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD. 2978 katarina.pukanska@tuke.sk
Ing. Karol Bartoš, PhD. 2978 karol.bartos@tuke.sk
Ing. Diana Bobíková, PhD. 3101 diana.bobikova@tuke.sk
Ing. Viera Hurčíková, PhD. 2960 viera.hurcikova@tuke.sk
Ing. Ľudovít Kovanič, PhD. 2787 ludovit.kovanic.2@tuke.sk
Ing. Kamil Kyšeľa, PhD. 3101 kamil.kysela@tuke.sk
Ing. Soňa Molčíková, PhD. 2960 sona.molcikova@tuke.sk
Ing. Jana Palková, PhD. 2846 jana.palkova@tuke.sk

Doktorandi

Ing. Ľubomír Kseňak 2449 lubomir.ksenak@tuke.sk
Ing. Matej Patera 2449 matej.patera@tuke.sk
Ing. Marietta Šoltésová 2449 marietta.soltesova@tuke.sk

Technicko-hospodárski pracovníci

Bc. Ľudmila Čepejová 2977 ludmila.cepejova@tuke.sk
Bc. Valéria Szaffková 2919, 2977 valeria.szaffkova@tuke.sk
Peter Olenčin 3104, 3123 peter.olencin@tuke.sk
Ľudmila Pusztová 2977 ludmila.pusztova@tuke.sk

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook