Prednášky Legislatíva geodetických prác

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Prednášky Legislatíva geodetických prác

Vážení študeti!

 

Pozývame Vás na prednášky blokovej výučby Ing. Petra Repáňa, podpredsedu Komory geodetov a kartografov dňa 7.2.2018 v učebni P-1 ÚGKaGIS od 8.15-15.00 na tému Legislatíva geodetických prác.

 

Vedenie ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook