Prerušenie prezenčnej formy výučby

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Prerušenie prezenčnej formy výučby

Oznam

 

Na základe PRÍKAZU REKTORA č. 07/2020 K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19 je zmena výučby z prezenčnej na dištančnú DO ODVOLANIA! (viď http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/koronavirus).

 

Zároveň Vás dôrazne upozorňujeme, aby  ste si kontorlovali obsah svojich a aj skupinových e-mailov, makoľko pedagógovia posielajú prednášky a zadania na vypracovanie. Ďalej je potrebné sa riadiť pokynmi vyučujúceho.

 

S pozdravom

 

vedenie UGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook