Prieskum využívania open-source softvér pre GIS na školách a v praxi

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Prieskum využívania open-source softvér pre GIS na školách a v praxi

Vážení priatelia, zapojením sa do dotazníka máte možnosť prispieť z mapovaniu užívateľských skúseností s open-source softvérom (OSS) pre geografické informačné systémy (GIS) na školách (ZŠ, SŠ, VŠ) a v praxi (verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti). Tak neváhajte, vyplňte dotazník a pomôžete dobrej veci.

http://goo.gl/forms/CEAciYWn1qr3HbK62

Priebežné výsledky prieskumu budú prezentované na 8. ročníku konferencie OSSConf (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach) v programe sekcie OpenGIS dňa 1. júla 2016 v Žiline.

Bližšie informácie o OSSConf nájdete na http://ossconf.soit.sk a o OpenGIS na http://amavet962.org.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook