Raw Materials University Day + DOD na fakulte BERG

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Raw Materials University Day + DOD na fakulte BERG

Raw Materials University Day + DOD na fakulte BERG  -  Oficiálny zostrih zo Dňa nerastných surovín spolu s Dňom otvorených dverí na fakulte BERG.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook