Rozvrh blokovej výčby pre končiace ročníky 2016/2017

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Rozvrh blokovej výčby pre končiace ročníky 2016/2017

Vážení študenti!

 

 

Dávame Vám do pozornosti rozvrh pre blokovú výučbu končiacich ročníkov v akademickom roku 2016/2017.

 

S pozdravom vedenie ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook