Skrátenie pracovnej doby

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Skrátenie pracovnej doby

Chcela by som Vás týmto informovať z poverenia dekana FBERG TUKE o skrátení pracovnej doby do 12.00 dňa 7.7.2015  z dôvodu vysokých denných teplôt.

 

Pukanská

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook