Slávnostná promócia Bc. stupňa štúdia

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Slávnostná promócia Bc. stupňa štúdia

 

Vážení študenti!

 

Radi by sme Vás informovali, že dňa 18.5.2016 sa o 9.00 hod uskutoční slávnostné odovzdávanie  Bc. diplomov v miestnosti I/1 v Deliusovom pavilóne, Park Komenského 19, Košice. Odovzdávanie bude vykonané riaditeľom Ústavu geodézie, kartografie a GIS FBERG TU Košice doc. Ing. Petrom Blišťanom, PhD.  za účasti pedagogického kolektívu. Pozvaní sú aj Vaši najbližší rodinní príslušníci.

 

S pozdravom ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook