Slávnostné odovzdanie Bc. diplomov

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Slávnostné odovzdanie Bc. diplomov

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

oznamujem Vám, že v súlade s harmonogramom štúdia v akademickom roku 2014/2015 sa akt odovzdania diplomov absolventom bakalárskeho študijného programu GaKN uskutočnídňa 20.05.2015 o 9,00 hod. v posluchárni I-2 (I/2) v Deliusovom pavilóne. Súčasne si Vás dovoľujem požiadať, aby ste svojou prítomnosťou prispeli k jehoslávnostnému priebehu.

 

S pozdravom
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook