Štipendijné pobyty v Rakúzsku

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Štipendijné pobyty v Rakúzsku

Vážení študenti!

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Rakúsko

·     Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·     Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

·     Štipendiá Akcie pre diplomantov,

·     Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2017 môžu uchádzať uchádzači z technických odborov).

 

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

-         Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

-         Výber štipendistov: začiatok mája

 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

·     spoluprácu mladých výskumníkov,

·     podporu doktorátov pod dvojitým vedením,

·     realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,

·     prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

-         Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

-         Schvaľovanie projektov: začiatok mája

 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook