Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie

Vážení študenti a aj absolventi štúdia!

 

Do pozornosti Vám dávam výzvu na štipendijný pobyt v Nemecku cez Nemeckú spolkovú nadáciu pre študentov a aj absolventov štúdia. Pobyt má enviromentálne zameranie a v každom odbore si môžu študenti nájsť svoj diel odborného zamerania.

Výzva na štipendijný pobyt

S pozdravom ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook