Študentská vedecká konferencia 2019 – ŠVK 2019 - Fakultné kolo

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Študentská vedecká konferencia 2019 – ŠVK 2019 - Fakultné kolo

Dňa 29.04.2019 sa na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie 2019 v troch sekciách: Sekcia S1 Vedy o Zemi, Sekcia S2A Riadenia a Logistiky, Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné prostredie.

Sekcie S1 Vedy o Zemi sa zúčastnil zástupca nášho Ústavu študent Bc. Peter Emődi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste.

Výsledky sú uvedené vo fotogalérii. Úspešným študentom srdečne blahoželáme.

https://www.facebook.com/UGKaGIS/photos/pcb.2353283818071342/2353260668073657/

Dňa 02.05.2019 sa 4 študenti zúčastnia medzinárodného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 organizovanej na HGF VŠB TU v Ostrave za účasti študentov aj z Univerzity AGH Krakow.

Držíme prsty

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook