Termíny výučby v teréne LS 208/19

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Termíny výučby v teréne LS 208/19

Vážení študenti!

 

K dispozícii sú nasledovné termíny, v ktorých sa uskutoční povinná výučba denných aj externých študentov v študijných programoch Geodézia a kataster nehnuteľností, Geodézia a GIS a Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností:

 

15.4. - 18.4.2019 - v Prievidzi (link na ubytovanie https://www.pust.sk/) pre:

- 1. roč. inžinierskeho stupňa štúdia IGaKN z predmetu Výučba v terénez Geodézie v podzemí

v bani Prievidza

29.4.-2.5.2019 - v Kysaku (link na ubytovanie https://svpkysak.sk) pre:

- 1. roč. bakalárskeho stupňa štúdia GaKN z predmetu Výučba v teréne z Geodézie I.

- 2. roč. bakalárskeho stupňa štúdia GaKN z predmetu Výučba v teréne z Geodézie II. a Katastrálne mapovanie

- 1. roč. inžinierskeho stupňa štúdia IGaKN z predmetu Inžinierska geodézia

 

Bližšie informácie budú zverejnené priebežne na cvičeniach príslušných predmetov.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook