Výzva k účasti na študentskej ankete

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Výzva k účasti na študentskej ankete

Vážení študenti!

 

Týmto si Vás dovoľujeme vyzvať k účasti na ankete organizovanej Technickou univerzitou. Cieľom ankety je zistiť Vašu spokojnosť so štúdium na TUKE. Prístup k ankete je cez Vaše osbné konto v systéme MAIS.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook