Výzva na Erasmus+ mobility študentov v zahraničí

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Výzva na Erasmus+ mobility študentov v zahraničí

Vážení študenti!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o predĺžení termínu na podávanie žiadostí o medzinárodné mobility Erasmus+ na zahraničné partnerské univerzity.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke TUKE: http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/erasmus-dodatocna-vyzva-pre-studentske-mobility-za-ucelom-studia

 

Zoznam partnerských univerzít: http://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_zp.htm

 

S pozdravom vedenie ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook