Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ praktickú stáž do krajín EÚ pre študentov a budúcich absolventov

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ praktickú stáž do krajín EÚ pre študentov a budúcich absolventov

Vážení študenti!

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na výzvu na podávanie prihlášok na program Erazmus + do krajín EU.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke TUKE:

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/vyzva-na-podavanie-prihlasok-erasmus-prakt-staz-do-eu-studentov-a-buducich-absolventov.

 

Ďakujeme!

ÚGKaGIS

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Erazmus+

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook