Výzva na prevzatie zadávacích listov

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Výzva na prevzatie zadávacích listov

Vážení študenti!

 

Dovoľujem si Vás týmto požiadať prevzatie zadávacích listov záverečných bakalárskych a diplomových prác. Zadávacie listy si môžete osobné vyzdvihnúť na sekretariáte ÚGKaGIS od pondelka 06.03.2017.

 

Vedenie ÚGKaGIS.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook