Výzva na prihlásie sa k témam záverečných oprác

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Výzva na prihlásie sa k témam záverečných oprác

Vážení študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia!

 

Dovoľujem si vyzvať všetkých študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v akad. r. 2015/2016, ktorí ešte stále nemajú zadané témy záverečných prác, aby sa prihlásili u pedagógov Ústavu geodézie, kartografie a GIS do 31.10.2015. Po tomto termíne nebudú zadané už žiadne témy diplomových prác.

 

Ďakujem za pochopenie!

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook