Zápis predmetov ZS 2020/2021

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Zápis predmetov ZS 2020/2021

Vážení študenti!

 

Dnes bolo spustené kolo zápisov predmetov na zimný semester akademického roku 2020/2021.

Skontrolujte si prosím predmety, či vám všetky MAIS zobrazuje a prihláste sa na ne!

 

Ďakujeme!

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook