Zápočtová písomka z predmetu Legislatíva geodetických prác

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Zápočtová písomka z predmetu Legislatíva geodetických prác

Vážení študeti!

Zápočtová písomka z predmetu Legislatíva geodetických prác bude v utorok 20.2.2018 o 13:00 v miestnosti P1.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook