Záverečné bakalárske a diplomové práce

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Záverečné bakalárske a diplomové práce

Vážení študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia!

 

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste všetci v termíne do 15.10.2015 kontaktovali pedagogockých pracovníkov ÚGKaGIS a dohodli si s nimi tému a vypracovanie záverečných prác. Témy  Bc. a Ing. prác budú následne v termíne do 30.10.2015 vypísané v systéme Mais.

 

Ďakujem!

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook