Informácie

Odkazy

Aktualizácia

03.04.2017

PrihlásenieFacebook

Aktuality

ŠZS 2017: Okruhy tém z integrovaného predmetu ŠZS pre ŠP: [IP_bc] [RK_bc] [MP_bc] [IP_ing] [RP_ing]

Prezentačné videa ústavu [video-1], [video-2] a video fakulty BERG [video-3] a nový poster ústavu [PDF].

Špičkový vedecký tím fakulty BERG je z ÚRaIVP:  [Oznam FBERG] - [Oznam Akreditačnej komisie SR]

Študijné programy ponúkane na ústave pre ak. rok 2017/2018:

Aktuálne ocenenia pracovníkov a študentov ústavu: