Informácie

Odkazy

Aktualizácia

02.11.2017

PrihlásenieFacebook

Aktuality

Prezentačné videa ústavu [video-1], [video-2] a video fakulty BERG [video-3] a nový poster ústavu [PDF].

Špičkový vedecký tím fakulty BERG je z ÚRaIVP:  [Oznam FBERG] - [Oznam Akreditačnej komisie SR]

Študijné programy ponúkane na ústave pre ak. rok 2018/2019:

Aktuálne ocenenia pracovníkov a študentov ústavu: