Informácie

Odkazy

Aktualizácia

04.05.2016

PrihlásenieFacebook

Aktuality

ŠZS 2016 Okruhy otázok z integrovaného predmetu pre Ing ŠP: RPZSS [PDF], IPZSS [PDF], RKPZSS [PDF].

Prezentačné videa ústavu [video-1], [video-2] a video fakulty BERG [video-3]. Nový poster ústavu [PDF].

Špičkový vedecký tím fakulty BERG je z ÚRaIVP:  [Oznam FBERG] - [Oznam na TUKE] - [Oznam AK SR]

Študijné programy ponúkane na ústave pre ak. rok 2016/2017:

Aktuálne ocenenia pracovníkov a študentov ústavu: