Pobočka SSAKI pri URIVP, Fakulty BERG

 

Odboné podujatia 2018

Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
odborný seminár - Košice, 26.1.2018

Automatizácia, riadenie a informatizácia procesov
odborný seminár spojený s Cechováciou študentov URaIVP- Košice, 15.2.2018

Programovanie v inžinierskom softvéri Matlab
odborný seminár - Košice, 14.3.2018

19. Konferencia košických matematikov - KKM
konferencia - Herľany, 12.-14.apríl 2018

19th International Carpathian Control Conference - ICCC 2018
medzinárodná konferencia - Szilvásvárad - Hungary, 28.-31.máj 2018

Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
odborný seminár - Košice, 8.11.2018, Extrapolácie 2018

Karpatský logistický kongres - CLC 2018
medzinárodná konferencia - Praha, Česká Republika,
3.-5.december 2018

Odborné podujatia 2019

Automatizácia, riadenie a informatizácia procesov
odborný seminár spojený s Cechováciou študentov URaIVP- Košice, 21.2.2019

20. Konferencia košických matematikov - KKM
konferencia - Herľany, apríl 2019

20th International Carpathian Control Conference - ICCC 2019
medzinárodná konferencia - Kraków-Wieliczka, POLAND, 26.-29.máj 2019

Cena prof. Ľ. Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu
ocenenie najlepšej diplomovej práce v štyroch študijných programoch - Košice, jún 2019

Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
odborný seminár - Košice, november 2019

Karpatský logistický kongres CLC 2019
medzinárodná konferencia - Zakopane, POLAND, november 2019