Galéria

Fotografie z výstavby útlmovej komory:

 

Montáž feritových panelov na samonosný skelet

 

Osadzovanie dverí

 

Feritové panely

 

Upevňovanie absorbérov

 

Dokončovacie práce

 

 

Fotografie z akceptačných meraní:

 

 

 

 

Výroba modelov:

 

 

Testovanie manipulátora MSU01:

 

 

 

 

Prvé merania:

 

 

 

 

Celkový pohľad: