Odkazy

Internetová stránka Leteckej fakulty TUKE:

http://web.tuke.sk/lf/

 

Internetová stránka Katedry avioniky:

http://ka.lf.tuke.sk/index.php/sk/

 

Internetová stránka spločnosti LOT Trenčín:

http://www.lotn.sk/