Spolupráca

Výskumno vzdelávacie centrum lietadlovej anténnej techniky úspešne nadviazalo spoluprácu s významnými spoločnosťami, zaoberajúcimi sa či už modernizáciou leteckej techniky, alebo spoločnosťami zaoberajúcimi sa výskumom a vývojom komunikačných antén. Ako príklad úspešnej spolupráce môžeme uviesť napríklad tieto zmluvy:

Zmluva o spolupráci s Leteckými opravovňami Trenčín a.s.

Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Plastmetal-PIS s.r.o.