Vybavenie centra

Hybridná kompaktná, poloútlmová bezodrazová komora

Spĺňa požiadavky normy IEC/EN 61000-4-3 pre testy elektromagnetickej odolnosti zariadení s meracou vzdialenosťou do 3 metrov, umožňuje vykonávať skúšky elektromagnetickej kompatibility a predcertifikačné merania vyžarovania testovaných zariadení.

 

 Prierez konštrukciou komory (zdroj: propagačné materiály firmy Franconia)

 

Výrobcom komory je firma Franconia, ktorá využíva pre stavbu modulárnu konštrukciu vzhľadom na možnosť dodať rôzne typy útlmových komôr podľa požiadaviek zákazníka. Vonkajšie steny komory tvoria samonosné kovové platne z galvanizovanej pásovej ocele s hrúbkou 2mm. Táto oceľ spĺňa požiadavky normy DIN 17162 - EN 10142 - DX 52 D + Z. Platne sú k sebe priskrutkované po obvode každých 75mm. Medzi platne sa vkladá kovové sieťové elektromagnetické tesnenie. Skrutky sú uťahované predpísaným momentom, pričom tento spôsob montáže zaručuje stabilné tieniace vlastnosti počas celej životnosti útlmovej komory. Všetky komory, ktorých jeden z rozmerov nepresiahne dĺžku troch metrov, sú konštruované ako samonosné. Konštrukcia je vystužená oceľovými nosníkmi, ktoré zabezpečujú stabilitu komory aj v prípade seizmickej aktivity. Hmotnosť celej komory je rozložená rovnomerne, aby nespôsobovala zvýšené zaťaženie podlahy, čo umožňuje inštalovať tieto komory aj na poschodia budov. Do každej komory je možné inštalovať aj vetranie/klimatizáciu. Vstup/výstup čerstvého vzduchu je realizovaný pomocou špeciálneho filtra, ktorý zabezpečuje elektromagnetickú „nepriechodnosť“. Vetranie sa ovláda zvonku pomocou panelu ovládania vedľa dverí komory.

Elektrické rozvody vo vnútri komory sú umiestnené pod úrovňou podlahy, a na vstupe sa nachádzajú filtre zabraňujúce prechodu nežiaducich signálov z vonkajšej elektrickej siete. V komore sa nachádza aj samostatný elektrický rozvádzač a samozrejme aj prúdový chránič.

Odraz a pohlcovanie elektromagnetickej energie zabezpečujú absorbéry. Na stenách komory sa nachádzajú absorbéry typu F006, ktorých základ tvorí 40mm drevotriesková platňa, ktorá je z vonkajšej strany potiahnutá hliníkovou fóliou, a z vnútornej strany feritovými prvkami. Feritový materiál sa vyznačuje dobrou absorbciou v pásme frekvencií od 30MHz. Na tieto absorbéry sa pomocou plastových závitových tyčí prichytávajú hybridné absorbéry H450 v tvare ihlanu. Každý takýto absorbér je prichytený plastovou maticou s podložkou. Hybridný absorbér H450 je zhotovený z netoxických materiálov, je vodeodolný, nehorľavý podľa normy DIN 4102, nepodlieha starnutiu a zmene vlastností, neobsahuje uhlíkový prach a vyznačuje sa vysokými absorbčnými vlastnosťami. Samotná absorbčná vrstva je tenká iba 10 μm.

 

 Tabuľka vybraných vlastností:

Vonkajšie rozmery (D x Š x V):

7,355 mm x 3,755 mm x 3,300 mm

Frekvenčný rozsah:

30 MHz to 18 GHz

Meracia vzdialenosť:

3.0 m

Obloženie bočných stien:

Feritové absorbéry F006 +7.2 m2 a hybridné absorbéry H450

Obloženie krátkej steny pri manipulátore: 

EUT Feritové absorbéry F006 +9.9 m2 a hybridné absorbéry H450

Obloženie krátkej steny pri dverách:

Feritové absorbéry F006

Obloženie stropu:         

Feritové absorbéry F006 +5.76 m2 a hybridné absorbéry H450

Obloženie podlahy:

podlaha s feritovými absorbérmi F006 7.2m2 a prenosnými hybridnými absorbérmi H450

Veľkosť homogénnej oblasti (tzv. tichá zóna):

1.5 m x 1.5 m

Maximálna odchýlka:  

-0 dB / +6 dB z rozsahu 75 % 16-tich meracích bodov