04th – 07th June 2013

Liptovský Ján, Slovakia

 

 DOMOVSKÁ STRANKA

 ÚVOD

 TUKE HF KNKaSO

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

 ZAMERANIE

 MIESTO KONANIA

 PROGRAM KONFERENCIE

 REGISTRÁCIA

 K STIAHNUTIU

KONFERENČNÉ POPLATKY

 DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 PARTNERI A SPONZORI

 FOTOGALÉRIA

 NAŠE KONFERENCIE

 KONTAKTY

 

 22.03. 2013

FOTOGALÉRIA