Pobočka SSAKI pri URIVP, Fakulty BERG

 

Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty BERG TU v Košiciach

Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty BERG TU v Košiciach má v súčasnosti 40 členov a väčšina z nich pôsobí na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov (URAIVP).
Organizuje odborno-vzdelávacie podujatia v rámci vlastnej organizácie alebo ako spoluorganizátor s inými organizáciami, ďalej vykonáva poradenskú a propagačnú činnosť. Zabezpečuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami a spoločnosťami zameranými na podobnú odbornú činnosť. Taktiež podporuje zapájanie sa študentov do činnosti SSAKI a ako spoluorganizátor sa podieľa na podujatiach odborných vedeckých súťaží v oblastiach automatizácie, kybernetiky a informatiky.

Dokumenty

- Stanovy pobočky SSAKI

- pravidlá na podiely ČO ZSVTS

 

SSAKI